Att resa till Minneberg 

Var ligger Minneberg?
Minneberg ligger i Bromma och är ett bostadsområde vid Ulvsundasjön bestående av cirka
1 000 lägenheter. Området byggdes 1986-1988. 

Att resa kollektivt till Minneberg
Reseplanerare 
  Länk
Tunnelbana till Alvik. 
Från T-Centralen tar man den gröna tunnelbanan till Alvik.
Dit går tre linjer, linje 18 till Alvik, linje 17 till Åkeshov och linje 19 till Hässelby strand. Restiden  från T-Centralen till Alvik är knappt 15 minuter. 
Vid avstigning i Alvik välj utgången i tågets färdriktning. Det är en trappa ned till biljetthallen, där man tar till vänster och sedan rulltrappan ned till Alviks torg. Det finns hissar ned till torget

Tvärbanan till Alvik
Spårvagnarna från Sickla stannar på bekvämt avstånd från busshållplatsen som ligger utanför Apoteket Kronan.
   Spårvagnarna från Solna stannar vid den bortre perrongen. För att komma till bussarna går man höger på perrongen och taren  trappa upp och sedan till höger över spåren och ned till hållplatsen som ligger vid  Apoteket Kronan.  Se bilden.Tidtabell för Tvärbanan. 
Länk

Buss från Alvik till Minneberg.  
Buss 114 mot Minneberg utgår från hållplatsen närmast tunnelbaneutgången. Mitt emot apoteket Kronan. Det är under sommaren halvtimmestrafik vardagar och helgdagar med förstärkt trafik i rusningstid på vardagar. 
. Tidtabell för buss 114 Länk 
Restiden Alvik-Minneberg är 5 minuter.

I  Minneberg
Bussen stannar centralt i Minneberg, Se kartan.Hus med jämna nummer på Svartviksslingan ligger ovanför "bussgatan" och hus med ojämna nummer ned mot Ulvsundasjön.

Till Badviken  
Till festlokalen Badviken fortsätter man i bussens färdriktning fram till första gatuhörnet, där man tar till höger nedför backen och sedan till vänster. Följ skyltnngen.

Till Båtviken
Till festlokalen Båtviken går man mot bussens färdriktning och tar till vänster i första gatuhörnet och sedan till höger. Se även kartan nedan och skyltar.

Till Minneberg med bil
Tänk på att det kan vara svårt att hitta parkeringsplats här
Vägvisning
Från E4 söderifrån och från Stockholm City kör mot
Bromma. På Tranebergsbron följ skyltning mot Minneberg. Vid första rodellen tag höger, kör förbi en park och ta första vänster (Svartviksvägen),nedför en backe och sen uppför, då är du framme.
Från E18 tag av mot Bromma. Kör förbi flygplatsen och fortsätt till en stor rondell. Kör mot Stockholm C. Kör igenom Alviksrondellen och kort därefter tag av mot Minneberg. Vid första T-krysset tag höger och sedan vänster (Svartviksvägen), nedför en backe och sen uppför. Då är du framme.
   Du kommer in i området till höger på kartan ovan.
Parkeringsmöjligher
Det finns två gästparkeringar, en vid infarten och en vid utfarten. Se kartan. Biljettlöses i de automater som finns på respektive parkering. 
  Det finns fyra p-platser längst ned på varje tvärgata. Biljett löses i de automater som finns på dessa platser.
  Det går vidare att gatuparkera på de två tvärgatorna samt i halvcirkeln vid Coop. För dessa platser löses biljett i en  automat vid den bortre halvcirkeln. 

 

Infart till det första parkeringshuset

Regler för gatuparkering

Parkeringsautomat för gatuparkering

Infart till det andra parkeringshuset

Parkeringsavgifter i p-husen